פרופ' יהושע בלאו
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יהושע בלאו

פרופ' יהושע בלאו

שנת הבחירה: תשכ''ח 1968
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: שפה וספרות ערבית
תאריך הפטירה: ב" חשוון תשפ"א, 20 באוקטובר 2020

קישורים נוספים: