פרופ' אברהם גרוסמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אברהם גרוסמן

פרופ' אברהם גרוסמן

שנת הבחירה: תשנ''ט 1999
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: תולדות עם ישראל

קישורים נוספים: