פרופ' יוסף קפלן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יוסף קפלן

פרופ' יוסף קפלן

שנת הבחירה: תשס"ד 2004
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל

קישורים נוספים: