פרופ' סרג'יו הרט
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' סרג'יו הרט

פרופ' סרג'יו הרט

שנת הבחירה: תשס"ו 2006
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה, כלכלה

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' הרט במסגרת המיזם "ראיונות החברים" (מראיינים פרופ' גיל קלעי ופרופ' ישראל אומן)