פרופ' עודד אברמסקי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עודד אברמסקי

פרופ' עודד אברמסקי

שנת הבחירה: תשס"ט 2009
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: רפואה