פרופ' שמעון אולמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שמעון אולמן

פרופ' שמעון אולמן

שנת הבחירה: תשע''א 2011
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: מתמטיקה שימושית, מדעי המחשב