פרופ' אבישי מרגלית
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אבישי מרגלית

פרופ' אבישי מרגלית

שנת הבחירה: תשע''א 2011
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: פילוסופיה

קישורים נוספים: