פרופ' שלמה שמאי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שלמה שמאי

פרופ' שלמה שמאי

שנת הבחירה: תשע''ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
התחום המדעי: הנדסת חשמל