רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שלמה אבינרי

פרופ' שלמה אבינרי

שנת הבחירה: תשע"ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מדע המדינה

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' אבינרי במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' יצחק אנגלרד ופרופ' זאב שטרנהל)