פרופ' עמיחי מזר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עמיחי מזר

פרופ' עמיחי מזר

שנת הבחירה: תשע''ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ארכאולוגיה
צרו קשר: amimazar@gmail.com

קישורים נוספים: