פרופ' רות ברמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' רות ברמן

פרופ' רות ברמן

שנת הבחירה: תשע''ג 2013
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: בלשנות

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' ברמן במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' יורם בילו וד"ר ברכה ניר)