פרופ' דניאל ויס
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דניאל  ויס

פרופ' דניאל ויס

שנת הבחירה: תשע''ג 2013
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: הטכניון
התחום המדעי: אווירונאוטיקה וחלל