פרופ' ישראל פינקלשטיין
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' ישראל פינקלשטיין

פרופ' ישראל פינקלשטיין

שנת הבחירה: תשע"ה 2015
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה
התחום המדעי: ארכאולוגיה
צרו קשר: fink2@tauex.tau.ac.il

קישורים נוספים: