פרופ' שפרירה גולדוסר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שפרירה גולדוסר

פרופ' שפרירה גולדוסר

שנת הבחירה: תשע"ה 2015
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: מדעי המחשב

קישורים נוספים: