פרופ' גיל קלעי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' גיל קלעי

פרופ' גיל קלעי

שנת הבחירה: תשע"ו 2016
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה