פרופ' נעמה גורן-ענבר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' נעמה גורן-ענבר

פרופ' נעמה גורן-ענבר

שנת הבחירה: תשע"ו 2016
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ארכאולוגיה