פרופ' יהודה ליבס
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יהודה ליבס

פרופ' יהודה ליבס

שנת הבחירה: תשע"ט 2019
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מחשבת ישראל

קישורים נוספים: