רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אהרן ממן

פרופ' אהרן ממן

שנת הבחירה: תשע"ט 2019
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לשון עברית ולשונות היהודים

קישורים נוספים:

לריאיון עם פרופ' אהרן ממן. מראיינים: פרופ' ישראל ברטל ופרופ' מארן ר' ניהוף (18 ביוני 2023)