רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אניטה שפירא

פרופ' אניטה שפירא

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל אביב
התחום המדעי: היסטוריה של עם ישראל

קישורים נוספים:

לריאיון שהתקיים עם פרופ' שפירא במסגרת מיזם "ראיונות החברים"(מראיינים: נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ופרופ' ב"ז קדר)
הרצאת הבכורה של פרופ' שפירא: עידן יצירת המיתוסים: מיתוס טרומפלדור ומיתוס ברנר (מתוך "איגרת", גיליון 43)