פרופ' אניטה שפירא
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אניטה שפירא

פרופ' אניטה שפירא

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל אביב
התחום המדעי: היסטוריה של עם ישראל

קישורים נוספים:

עידן יצירת המיתוסים: מיתוס טרומפלדור ומיתוס ברנר, הרצאת הבכורה של פרופ' שפירא עם קבלתה לאקדמיה (מתוך "איגרת", גיליון 43)  
ריאיון שנערך עם פרופ' שפירא במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ופרופ' ב"ז קדר)