פרופ' יאיר רייזנר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יאיר רייזנר

פרופ' יאיר רייזנר

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: אימונולוגיה

קישורים נוספים:

הרצאת הבכורה של פרופ' רייזנר: התגברות על מחסומים גנטיים בהשתלת מח עצם ותאי גזע אחרים (מתוך "איגרת", גיליון 43)