פרופ' דן מירון
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' דן מירון

פרופ' דן מירון

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת קולומבייה, ניו יורק
התחום המדעי: ספרויות יהודיות מודרניות
צרו קשר: sifrut@gmail.com

קישורים נוספים: