פרופ' סמי סמוחה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' סמי סמוחה

פרופ' סמי סמוחה

שנת הבחירה: תשפ"א 2021
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת חיפה
התחום המדעי: סוציולוגיה

קישורים נוספים: