פרופ' שולמית אליצור
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שולמית אליצור

פרופ' שולמית אליצור

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ספרות עברית, שירה ופיוט בימי הביניים

קישורים נוספים: