רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' נעמה פרידמן

פרופ' נעמה פרידמן

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל אביב
התחום המדעי: נוירופסיכולוגיה של השפה