פרופ' יהודית בירק
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יהודית בירק

פרופ' יהודית בירק

שנת הבחירה: תשנ''ג 1993
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ביוכימיה חקלאית
תאריך הפטירה: ג" בשבט תשע"ג, 14 בינואר 2013

קישורים נוספים: