פרופ' אברהם כוגן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' אברהם כוגן

פרופ' אברהם כוגן

שנת הבחירה: תשכ''ג 1963
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: הטכניון, מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: אווירונאוטיקה
תאריך הפטירה: י"ט באלול תשס"ט, 7 בספטמבר 2009