פרופ' ישראל ייבין
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' ישראל ייבין

פרופ' ישראל ייבין

שנת הבחירה: תשנ''ב 1992
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לשון עברית
תאריך הפטירה: כ"ב בכסלו תשס"ט, 19 בדצמבר 2008