פרופ' יוסף נוה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יוסף נוה

פרופ' יוסף נוה

שנת הבחירה: תשנ''ה 1994
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: אפיגרפיה, פלאוגרפיה
תאריך הפטירה: כ"ד במרחשוון תשע"ב, 21 בנובמבר 2011