פרופ' חנוך אלבק
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' חנוך אלבק

פרופ' חנוך אלבק

שנת הבחירה: תש''ך 1959
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: תלמוד
תאריך הפטירה: כ"ב בטבת תשל"ב, 9 בינואר 1972