רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יעקב לייב טלמון

פרופ' יעקב לייב טלמון

שנת הבחירה: תשכ''ח 1968
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה של העת החדשה
תאריך הפטירה: ב" בתמוז תש"ם, 16 ביוני 1980