פרופ' שאול ליברמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שאול ליברמן

פרופ' שאול ליברמן

שנת הבחירה: תשכ"ט 1969
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: בית המדרש לרבנים באמריקה
התחום המדעי: תלמוד
תאריך הפטירה: ט" בניסן תשמ"ג, 23 במרס 1983