פרופ' יוחנן לינדנר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יוחנן לינדנר

פרופ' יוחנן לינדנר

שנת הבחירה: תשל"ט 1979
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: פיזיולוגיה
תאריך הפטירה: ג" בכסלו תשמ"ג, 19 בנובמבר 1982