פרופ' משה צבי סגל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' משה צבי סגל

פרופ' משה צבי סגל

שנת הבחירה: תש"ך 1960
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מקרא
תאריך הפטירה: י"א בטבת תשכ"ח, 12 בינואר 1968