פרופ' יהודה ליאו פיקרד
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יהודה ליאו פיקרד

פרופ' יהודה ליאו פיקרד

שנת הבחירה: תשכ''א 1961
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: גאולוגיה
תאריך הפטירה: י"ט באדר ב" תשנ"ז, 28 במרץ 1997