פרופ' דוד פלוסר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' דוד פלוסר

פרופ' דוד פלוסר

שנת הבחירה: תש"ם 1980
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מדע הדתות
תאריך הפטירה: ט"ו באלול תש"ס, 15 בספטמבר 2000