פרופ' חיים לייב פקריס
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' חיים לייב פקריס

פרופ' חיים לייב פקריס

שנת הבחירה: תשכ''א 1961
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: מתמטיקה שימושית
תאריך הפטירה: ג" באדר תשנ"ג, 24 בפברואר 1993