פרופ' דורותיאה קרוק-גלעד
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' דורותיאה קרוק-גלעד

פרופ' דורותיאה קרוק-גלעד

שנת הבחירה: תשל'ד 1974
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ספרות אמריקאית, ספרות אנגלית
תאריך הפטירה: ט"ו במרחשוון תש"ן, 13 בנובמבר 1989