פרופ' זאב שטרנהל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' זאב שטרנהל

פרופ' זאב שטרנהל

שנת הבחירה: תש"ע 2010
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מדע המדינה
תאריך הפטירה: כ"ט בסיוון תש"ף, 21 ביוני 2020

קישורים נוספים: