שיתוף פעולה אזורי במחקר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

שיתוף פעולה אזורי במחקר

שיתוף פעולה אזורי במחקר
יום עיון, א´ סיון תש´´ס
 
 4 ביוני 2000 


שיתוף הפעולה האזורי במחקר הוא בעל חשיבות לאומית, והטיפול בו אינו מרוכז ומונחה על-ידי גורם ממלכתי כלשהו. על כן, האקדמיה הלאומי הישראלית למדעים מצאה לנכון ללמוד את הנושא כדי להחליט באם יש צורך לקדמו.
שיתוף הפעולה האזורי בין חוקרים ישראלים לבין עמיתיהם באזור (מצרים, ירדן, הרשות הפלסטינית), אשר החל כבר בשנות השבעים של המאה העשרים, הוא רבגוני ובעל חשיבות מחקרית, חברתית ומדינית. יום העיון נועד לבחון לראשונה את תמונת המצב של שיתוף הפעולה בין מדעני האזור בתחומים השונים, להעלות לקחים ומסקנות ולבחון פעילויות בעתיד.
הנושאים שהועלו:
- הניסיון המצרי - ´´דגם-אב´´ אוניברסלי בשיתוף פעולה חקלאי בין אויבים לשעבר;
- שיתוף פעולה אזורי בתחום הרפואה הווטרינרית;
- שיתוף פעולה ארוך טווח עם מצרים ומרוקו בפיתוח אזורים צחיחים, מסקנות ולקחים;
- מחקרי מים משותפים בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה;
- הערכת משאבי מים לפיתוח אזורי באגן בקעת הירדן;
- ניהול משותף של מי תהום: מרעיון ערטילאי לנושא במשא ומתן;
- שיתוף פעולה במדעי הים בין ישראל לשכנותיה- תועלות, לקחי העבר ומבט לעתיד;
- מדע מול מדע, מטרה מול מטרה ורציונל מול רציונל:
  לקחים מ´´תכנית הים האדום´´-  מחקר רב-תחומי של סביבת אילת וים סוף;
- מחקר מחלות מידבקות מן ההיבט הישראלי - תכנית משותפת עם מצרים, ירדן 
  והרשות הפלסטינית;
- גנטיקה של חירשות: שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני מוצלח;
- MERGE: שיתוף פעולה מזרח תיכוני בנושאי גנום וביואינפורמטיקה;
- תמיכה בפרויקטים רב-לאומיים למחקר ופיתוח תעשייתי ככלי להקמת תעשיות
  מתוחכמות ולשיתוף פעולה מתקדם.
 
 
 
*   רשימת דוחות האקדמיה נמצאת בימים אלה בתהליך עדכון.
קובץ הדו´´ח המלא יועלה בקרוב
 
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל