רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Astrophysics In Israel

אסטרופיסיקה בישראל
1993האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מינתה ועדה, שתפקידה לבחון את מצבה הנוכחי של האסטרופיסיקה בישראל, ולהמליץ על כיווני התפתחותה בעתיד.
 
הועדה מצאה שהאסטרופיסיקה בישראל ניצבת בפני תקופה קשה.
כבר היום, למרות שהיא פעילה וזוכה להערכה בינלאומית טובה, הקהילה האסטרופיסיקאלית הישראלית לוקה במחסור בכח אדם, במשאבים כספיים ובציוד בהשוואה למדינות אחרות.
מצב זה רק ילך ויחמיר, ככל שתמשיך המגמה הנוכחית לקראת תוכניות רחבות-היקף וטלסקופים גדולי מימדים.
 
מסקנת הועדה:
לשם שמירה על מעמדה של ישראל בתחום האסטרופיסיקה, יש צורך בהגדלה משמעותית של התמיכה בתחום זה, ובהרחבה של היקף הפעילות המתקיימת בו.
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל