רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Rails and Snails and the Debate over Goals for Science

הרשאה ופעולה - דיון על מטרות המדע
הרצאה שנישאה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
Jesse H. Ausubel

1994
האבולוציה המוצלחת של הביוספרה ושל המדע מרמזת על כך שקביעת יעדים, גם אם היא מוצדקת לאחר מעשה, עשויה למנוע מן המערכת לבחון דרכים העשויות להניב פרי, וכך משמשת צורת אסטרטגיה נחותה יותר.
עם זאת, החברה האנושית, על הטכנולוגיה והמדע שלה, מתקדמת לאורך נתיבים אבולוציוניים ברורים. אפשר למפות נתיבים אלה, ולקבוע יעדים במסגרת האפשרות המוצעת על-ידי מסלולם.
בתקופה זאת של שינוי משברי, על השותפים למפעל המדעי לאשרר את הצורך באיזון המעשה עם ההיתר.
 
המחלוקת היא על יעדים לטווח ארוך - עשרות שנים או דורות - לחברה ולמדע.
בארצות הברית, רבים קוראים לקשר הדוק יותר בין המדע לבין יעדי החברה, ולשינויים מוסדיים ופרוצדורליים כדי להדק קשר זה.
המחבר שואף להבהיר את העמדות במחלוקת זאת, להסביר את הצורך הדחוף בה ולהגיע לפיוס.
 
מתווה החיבור:
א.  שאלת המטרות ברמה מופשטת, במונחים של אסטרטגיה אבולוציונית.
ב.  השאלה אם המדע נכשל בתפקידו כלפי החברה, באמצעות בחינת השינוים
     בביצוע טכני במגזרים שונים של הכלכלה.
ג.   משמעויות קיומם של מסלולים טכנולוגיים יציבים וברורים.
ד.  הערכת ייחודיותו של הרגע ההיסטורי הנוכחי, כאשר התפתחויות רבות מגיעות
     לשיאן בו זמנית, וכן של הסכנות בזמנים כאלה של שינוי משברי.
ה. חזרה לשאלת אסטרטגיות המכוונות ליעדים למפעל המדעי והטכני. בהקשר זה,
     אקדמיות למדעים ולהנדסה עשויות להיות בעלות תפקיד מיוחד באיזון הפעולה 
     וההיתר.
 
 
 
*   רשימת דוחות האקדמיה נמצאת בימים אלה בתהליך עדכון.
קובץ הדו´´ח המלא יועלה בקרוב.
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל