רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

The Human Genome Project: Legal, Social and Ethical Implications

פרויקט גנום האדם
היבטים משפטיים, חברתיים ומוסריים
סדנה בין-לאומית, ירושלים
 
5 ביולי 1995הקדמה:
ההיבטים המוסריים, החברתיים והמשפטיים של פרויקט גנום האדם נדונו והוערכו במישור הלאומי והבין לאומי.
השפעת פרויקט גנום האדם על החברה עשויה להגיע אל מעבר להשגת דמיוננו, ולשנות את החברה לטובה או לרעה. אין ספק שהעולם ייראה אחרת. על כן עלינו בישראל, יחד עם העולם כולו, להכין את חברתנו לבחון את הנושא מכל היבטיו - המשפטיים, החברתיים והמוסריים.
סדנה זאת, שאורגנה על-ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כללה אנשי מקצוע מן השורה הראשונה מתחומי מחקר מתאימים בעולם ובארץ. היא כוונה להצגת נושאים אלה ומשמעויותיהם בישראל, ולדיון בהם.
הנושאים שנדונו בארבעת מושבי הסדנה:
 
מושב ראשון:
- הקדמה: הרקע הבין-לאומי של פרויקט גנום האדם.
- פרויקט גנום האדם בארצות הברית: מדוע ´´ELSI´´ (Ethical, Legal, Social Implications).
- תביעות משפטיות על ´´חיים בטעות´´ על-ידי יילודים פגומים, בגין ייעוץ גנטי מוטעה.
 
מושב שני:
- בחינת גנום האדם: אחריות אישית וציבורית לבריאות.
- גנום האדם: תפיסה חדשה של מחלות ורפואה, או תפיסה חדשה של ההומניזם.
- מיפוי גנום האדם: קווים מנחים מנקודת ראות יהודית.
 
מושב שלישי:
- משמעויות פרויקט גנום האדם לחברה: בחירות אישיות לעומת בריאות הציבור.
- הפצת מידע גנטי: שיקולים מוסריים.
- ההשלכות הפוליטיות של סקירות גנטיות: המדינה לעומת המדע.
 
מושב רביעי:
-דיון כללי.