רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

The Human Genome Project

The Human Genome Project
 
1996
הקדמה:
פרויקט גנום האדם הושק ב-1988 תחת פיקוחם של המוסדות הלאומיים לבריאות
 (National Institutes of Health = NIH) ומשרד האנרגיה בארצות הברית.
ב-1990 הפך הפרויקט לתכנית ל-14 שנה, שמטרתה למפות ולסדר ברצף את גנום האדם בשלמותו, כמו גם של אורגניזמים אחדים אחרים.
תקציבו השנתי היה 200 מיליון דולר, ובסך הכול שלושה מיליארד דולר עד לסוף 2005.
כמה מדינות אחרות, בראשן צרפת ובריטניה, ובמידה פחותה גם יפן, הצטרפו למאמץ. במקביל מתנהל שיתוף פעולה בין-לאומי של מדינות רבות אחרות, ובתוכן ישראל.
חוברת זאת מציגה את התפתחות פרויקט גנום האדם, מטרותיו, המדינות והארגונים המעורבים על פעולותיהם, והתקדמותם.
 
נושאי החוברת הם:
- התפתחות פרויקט גנום האדם
- תהליך פענוח גנום האדם
- תהליכים ניסויים והתפתחויות
- פעילויות לאומיות ובין-לאומיות: ארגונים בין-לאומיים; ארצות הברית; צרפת;       בריטניה; יפן; ישראל
- נתונים, מינוחים ושיטות.
 
פעילויות בישראל:
הגוף העיקרי המכוון את הפעילויות בהקשר לפרויקט גנום האדם הוא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, באמצעות ´´הוועדה המייעצת בנושא גנום האדם´´, שמונתה במרס 1991.
 
האקדמיה עוסקת בטיפוח הפעולות של פרויקט גנום האדם בארבע דרכים:
(1) הקמת מרכזים ארציים:
      המרכז לביואינפורמטיקה במכון ויצמן למדע (העוסק במיוחד בכרומוזום 17);   ו´´המעבדה הלאומית לגנטיקה של אוכלוסיות ישראל´´ באוניברסיטת תל  אביב.
(2) תמיכה במחקר וקידומו באמצעות מלגות ייעודיות.
(3) משיכת חוקרים צעירים לתחום באמצעות מלגות פוסט-דוקטורט.
(4) הפצת ידע באמצעות מפגשים וסדנאות. 
 
 
 
 
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל