רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

The Human Genome Project in Israel - Research Projects

פרויקט גנום האדם בישראל
פעילות מחקר
 1998בהכירה בחשיבותו של פרויקט גנום האדם, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים עוסקת בקידום פעילות מחקר בישראל בנושא זה.
חוברת זו היא לקט של מחקרים שונים שהתנהלו ומתנהלים בישראל בנושא גנום האדם ובנושאים קרובים. היא מציבה בפני החוקרים הישראלים את העבודה הנעשית בישראל, ומעודדת אותם ליזום שיתוף פעולה לקראת קידום הפעילות המדעית בתחום פרויקט גנום האדם בישראל.
 
חלק ראשון:
ביואינפורמטיקה: מחקר המתנהל במרכז לביואינפורמטיקה במכון ויצמן למדע.
חלק שני:
מחלות גנטיות וליקויים גנטיים.
חלק שלישי:
אבולוציה, שונוּת טבעית והתפתחות.
חלק רביעי:
מבנה הגן וניתוחו.
 
 
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל