רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האוספים הביולוגיים בישראל

דו´´ח הוועדה המייעצת לאקדמיה הישראלית למדעים
בעניין האוספים הביולוגיים בישראל
 
תשנ´´ט - 1998

האוספים הביולוגיים הלאומיים ניצבים מזה שנים בפני בעיות קיומיות. חשיבותם הרבה של אוספים אלה כערך תרבותי, מדעי, מחקרי, הוראתי, תצוגתי ותעשייתי הביאו ארצות רבות בעולם להכרה באוספים הביולוגיים כנכס לאומי ולמציאת פתרונות ארגון ומימון לאומיים ארוכי טווח.
החל מתחילת שנות השמונים, בעיית האוספים הביולוגיים בארץ מחריפה והולכת. חשיבות האוספים מקבלת משנה תוקף עם העלייה המסיבית באורבניזציה בישראל הגורמת להכחדה גוברת של מינים ביולוגיים, אשר ניתן יהיה למצוא עדות לקיומם אך ורק באוספים הביולוגיים.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה ועדת מומחים לעניין, ואחת התוצאות לפעילותה הייתה הקצאה מטעם ות´´ת לאוניברסיטאות ירושלים ותל אביב כדי לאפשר פעילות הולמת באוספים הביולוגיים.
 
הוועדה הצביעה על בעיות מרכזיות:
- דעיכה ההדרגתית בחקר ובהוראה של מגוון המינים בישראל, והתמעטות דור ההמשך.
- ירידה בפעילותם של האוספים יקרי הערך מביאה לחשש לירידתם לטמיון.
- צורך הדחוף במיכון ומִחשוב של האוספים.
- חוסר פעילות אוניברסיטאית במחקר בטקסונומיה.
 
צעדים מוצעים לפתרון:
- הדגשת חשיבות האוספים מבחינה לאומית, ופנייה לאוניברסיטאות ולגופים ממלכתיים לתמוך בהם.
- פעולה להקמת דור המשך.
- פעולה לשיתוף גופים חוץ-אקדמיים, ממלכתיים ואחרים.
- ארגון המידע הרב של האוספים במערכת ממוחשבת; לדוגמה, במערכת ה-Geographical  Information System (GIS).  
- הכנת תכנית פעולה להצגה בפני הגורמים המתאימים, שלאורה תתבצע הפעילות באוספים הביולוגיים.
- מציאת דרכים להגברת האטרקטיביות, ואתה הסיכויים למימון בקשות תמיכה בנושא זה.
- מציאת גוף לאומי שיתמוך בנושא האוספים.
 
סיכום והמלצות:
- הוועדה מכירה בערכם של האוספים הביולוגיים ובקשיים ובחששות שצוינו לעיל.
- מומלץ להקים קבוצה בין-אוניברסיטאית לקידום הפעילות והמעורבות ההדדית.
- מומלץ להקים ועדה מקצועית לבחינת הקמת מערכת ממוחשבת אופטימלית לאוספים.
- האוספים הביולוגיים, כנכס לאומי, חייבים להישאר באחריותן של האוניברסיטאות.
- יש למסד את התמיכה והתחזוקה באוספים, ולהבטיח את קיומם לאורך זמן.
 
 
 
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל