הביוטכנולוגיה בישראל בעידן הפוסט גנומי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הביוטכנולוגיה בישראל בעידן הפוסט גנומי

הביוטכנולוגיה בישראל בעידן הפוסט-גנומי
יום עיון שנערך באקדמיה הלאומית למדעים

י´´ט בשבט תשס´´א

12 בפברואר 2001


הביוטכנולוגיה היא התחום החשוב הבא בפיתוח התעשייה המתוחכמת בישראל. נשאלת השאלה, באיזו מידה ישראל ערוכה לניצול מרבי של התפתחות זו. מטרת יום העיון היא לדון בסוגיה זו. נבדוק אם מצויים בישראל כוח האדם והפוטנציאל המחקרי הדרושים לפיתוח השלב הבא של תעשיית הביוטכנולוגיה.
 
הרצאות:
- אפרים קציר
  ראשיתה של הביוטכנולוגיה בישראל והישגיה עד היום
- חרמונה שורק
  הגנטיקה המולקולרית בעידן הפוסט-גנומי
- יוסף ירדן
  המחקר הביוטכנולוגי בישראל
- חיים אביב
  תעשיית הביוטכנולוגיה לאן?
 
מושבים:
מושב ראשון
  הכשרת כוח אדם באוניברסיטאות: תכניות הוראה חדשניות
מושב שני
  המחקר הבסיסי והתשתיתי בתחום הביוטכנולוגיה באוניברסיטאות
מושב שלישי
  גורמים המשפיעים על פיתוח התעשייה הביוטכנולוגית בישראל.
 
 
 
*   רשימת דוחות האקדמיה נמצאת בימים אלה בתהליך עדכון.
קובץ הדו´´ח המלא יועלה בקרוב
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל