השימוש בתאי גזע עובריים במחקר רפואי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

השימוש בתאי גזע עובריים במחקר רפואי

דו´ח הועדה המייעצת לנושא ביואתיקה
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
על השימוש בתאי גזע עובריים
במחקר רפואי
 
אוגוסט 2001
תאי גזע עובריים מבני אדם למחקר רפואי:
תאי גזע עובריים נגזרים מעובר בשלבי התפתחותו הראשוניים (כגון בלסטוציסט - צבר תאים המתפתח כשבוע אחרי הפריה חוץ-גופית באדם). תאי גזע הם בעלי יכולת התחלקות ויצירת כל סוגי התאים והרקמות שבגוף, ואלה מסוגלים להחליף רקמות איברים פגועות. השימוש בתאי גזע עובריים מהווה פריצת דרך חשובה למחקר הרפואי, ואפשר יהיה, כך מקווים, להביא בעזרתו מזור למחלות אשר היום הן קשות או בלתי ניתנות לריפוי (כגון מחלות מערכת העצבים, נזקי אוטם שריר הלב, מחלות עצם וסחוס, מחלות מערכת החיסון, סוכרת, סרטן ועוד). כן יביא טיפול עתידי זה לשינוי עצום בהשתלות, שאפשר יהיה לבצען עם רקמות שיפותחו במעבדה מתאי גזע. בנוסף, יתאפשר שימוש בשתל אוטולוגי - מאותו אדם - באמצעות תאי גזע עובריים שמקורם מהאדם שאליו יושתלו (בשיטת הפריה על-ידי העברת גרעין - therapeutic cloning), דבר אשר יבטל את בעיית דחיית השתל.
 
בעניין זה עומדות שתי בעיות מרכזיות:
1. מדעית-טכנולוגית: הנושא עדיין בחיתוליו, ודרוש מחקר רב לוודא שהטיפול באמצעות תאי גזע עובריים אכן ישיג את מטרותיו תוך סיכונים מזעריים. חשוב גם להשוות תאי גזע עובריים לתאי גזע אחרים.
2. אתית-מוסרית, אשר בה מתמקד מסמך זה: האם מוסרי הדבר ליטול לצורך מחקר רפואי תאים מעובר אדם במבחנה שלא הושתל ברחם, ולשים בכך קץ לאפשרות התפתחותו הפוטנציאלית לאדם.
הוועדה סבורה שכל ישות, החל בביצית המופרית וכלה בעובר בשלבי היריון, ראויה למידה של כבוד, בהתאם לשלב ההתפתחות שהיא נמצאת בו. הבעיה העומדת במרכזה של סוגיה מוסרית זו היא מהות מעמדו של הבלסטוציסט במצבו זה, במבחנה, קודם השתלתו ברחם.
 
הוועדה מבחינה בשלוש קטגוריות שונות של עוברי מבחנה:
1. עוברים המיועדים להשתלה ברחם ליצירת אדם, ואשר השימוש בהם לכל מטרה אחרת אסור בתכלית האיסור.
2. עוברים שאינם מיועדים יותר להשתלה ברחם ליצירת אדם (עוברים עודפים).
3. בלסטוציסטים שנוצרו מלכתחילה שלא ליצירת אדם, בשיטת הפריה על-ידי העברת גרעין (therapeutic cloning).
בהכירה בחשיבות הרבה של הנושא, הוועדה סבורה שיש מקום להתיר ולהסדיר תרומות של עוברים מהקבוצה השנייה ויצירת בלסטוציסטים מהקבוצה השלישית, בעבור הפקה מהם של תאי גזע עובריים למחקר רפואי; זאת בתנאים מגבילים ומסוימים, ועל-פי הנחיות ברורות המפורטות במסמך.
 
סיכום:
מתוך הכרה בחשיבות העצומה לרפואה, לאדם ולאנושות של המחקר הרפואי בתאי גזע עובריים , הוועדה ממליצה על השימוש בתאי גזע עובריים מאדם למחקר רפואי במסגרת החוק במדינת ישראל, ותוך סייגים מוסריים שהותוו ב´´הכרזה האוניברסלית על גנום האדם וזכויות האדם´´ של האו´´ם ב-1999. כמו כן, הוועדה פונה לממשלה לאמץ את המלצותיה ולעגן השימוש בתאי גזע מעובר אדם לשימוש במחקר רפואי תוך השמת כללים ונהלים (או שינוי כללים קיימים), ובמידת הצורך אף חקיקת חוקים לשם כך.
 
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל