סקירה על המחקר בננוטכנולוגיה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

סקירה על המחקר בננוטכנולוגיה

מדיניות לקידום ננוטכנולוגיה
לקט מידע
 הגדרה:
קיימת בעייתיות בהגדרת הננוטכנולוגיה. בחוברת בשם זה שפרסמה המועצה למדע ולטכנולוגיה שליד נשיא ארצות הברית (NSTC), מוגדר התחום כך: ´´המושג ננוטכנולוגיה מתייחס לעולם כפי שהוא פועל בסקלה הננומטרית - היינו בין ננומטר אחד לכמה מאות ננומטרים. זהו ההקשר המרחבי הטבעי למולקולות ולאינטראקציות שביניהן´´.
 
חשיבות התחום:
המדענים סבורים שמתעוררת כיום מהפכה טכנולוגית - הננוטכנולוגיה - הצפויה לחדור לכל תחומי הפעילות האנושית ולחולל שינוי מהותי באורח חיינו.
 
יישומים:
התחזיות כוללות שפע של יישומים חדשים קרובים, כגון ביוסנסורים, מערכות משופרות של ניתוב ושִחרור מושהה של תרופות בגוף; כלי חיתוך בעלי חוזק וקושי משופרים, ועוד. מוצעים גם יישומים עתידיים, כגון חומר בנייה שישנה את תכונותיו בהתאם למזג האוויר; התקנים זעירים שיטיילו בגוף לאיתור תאים סרטנים ולהריסתם; פיגמנטים המשנים את צבעם בהתאם לסביבה, ועוד.
 
מדיניות לקידום הננוטכנולוגיה בארצות הברית:
לקראת סוף שנות התשעים הוקמה בארצות הברית קבוצת העבודה Interagency Working Group on Nanoscience, Engineering and Technology (IWGN). הנשיא קלינטון הכריז בשנת 2000 על היזמה הלאומית לננוטכנולוגיה (NNI).
 
מוקדי מחקר בננוטכנולוגיה בעולם:
קיימים בעולם 89 מוקדי מחקר אקדמי בתחום, מהם 56 בארצות הברית, 9 בגרמניה, 9 בבריטניה, וכן בארצות אחרות.
 
 
 
פרסומים נוספים: ד´´ר יוסי סגל