דו´ח הוועדה הבודקת את תוכנית מלגות רופא חוקר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דו´ח הוועדה הבודקת את תוכנית מלגות רופא חוקר

תכנית מלגות רופא-חוקר נוסדה על ידי קרן בת-שבע דה רוטשילד בשנת 2001
כדי לקדם את המחקר הקליני בישראל.
 
התכנית, ששותף לה משרד הבריאות, מיועדת לרופאים צעירים, ובמסגרתה מוענקות מלגות לשלוש שנים, מתוך מחויבות בית החולים בו עובד הרופא הזוכה למתן תנאים הולמים להבטחת עשיית המחקר ברמה גבוהה. עד כה (שנת 2005) הוענקו 13 מלגות בארבעה מחזורים.

לבקשת קרן בת-שבע דה רוטשילד, מינה נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פרופ" מנחם יערי, ועדה שתבדוק את התכנית ותגיש ממצאיה לקרן.
דו"ח הוועדה הבודקת את תכנית מלגות רופא-חוקר בראשותו של פרופ" יחזקאל שטיין מובא להלן.
פרסומים נוספים: ד´ר יוסי סגל