רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תקציר: הסדנה ההשוואתית הבין-לאומית - אסטרטגיות לאומיות לקידום ולמימון המחקר הביו-רפואי בישראל ובעולם